___Translations___

_Quran?_

_Gadgets_

_Search_

_Links_

_Contribute_

_Note_

1 - AL-FAATIHAH
2 - AL-BAQARAH
3 - A-LI'IMRAAN
4 - AN-NISAA'
5 - AL-MAAIDAH
6 - AL-AN'AAM
7 - AL-A'RAAF
8 - AL-ANFAAL
9 - AT-TAUBAH
10 - YUNUS
11 - HUD
12 - YUSUF
13 - AR-RA'D
14 - IBRAHIM
15 - AL-HIJR
16 - AL-NAHL
17 - AL-ISRAA'
18 - AL-KAHFI
19 - MARYAM
20 - TAHA
21 - AL-ANBIYAA'
22 - AL-HAJJ
23 - AL-MU'MINUUN
24 - AN-NUUR
25 - AL-FURQAAN
26 - ASY-SYU'ARAA'
27 - AN-NAML
28 - AL-QASAS
29 - AL-'ANKABUUT
30 - AR-RUUM
31 - LUQMAN
32 - AS-SAJDAH
33 - AL-AHZAAB
34 - SABA'
35 - FAATIR
36 - YAA SIIN
37 - AS-SAAFFAAT
38 - SAAD
39 - AZ-ZUMAR
40 - GHAAFIR
41 - FUSSILAT
42 - ASY-SYUURA
43 - AZ-ZUKHRUF
44 - AD-DUKHAAN
45 - AL-JAATHIYAH
46 - AL-AHQAAF
47 - MUHAMMAD
48 - AL-FATH
49 - AL-HUJURAAT
50 - QAAF
51 - AZ-ZAARIYAAT
52 - AT-TUUR
53 - AN-NAJM
54 - AL-QAMAR
55 - AR-RAHMAAN
56 - AL-WAAQI'AH
57 - AL-HADIID
58 - AL-MUJAADALAH
59 - AL-HASYR
60 - AL-MUMTAHANAH
61 - AS-SAFF
62 - AL-JUMU'AH
63 - AL-MUNAAFIQUUN
64 - AT-TAGHAABUN
65 - AT-TALAAQ
66 - AT-TAHRIIM
67 - AL-MULK
68 - AL-QALAM
69 - AL-HAAQQAH
70 - AL-MA'AARIJ
71 - NUH
72 - AL-JINN
73 - AL-MUZZAMMIL
74 - AL-MUDDATHTHIR
75 - AL-QIAAMAH
76 - AL-INSAAN
77 - AL-MURSALAAT
78 - AN-NABA'
79 - AN-NAAZI'AAT
80 - 'ABASA
81 - AT-TAKWIIR
82 - AL-INFITAAR
83 - AL-MUTAFFIFIIN
84 - AL-INSYIQAAQ
85 - AL-BURUUJ
86 - AT-TAARIQ
87 - AL-A'LAA
88 - AL-GHAASYIYAH
89 - AL-FAJR
90 - AL-BALAD
91 - ASY-SYAMS
92 - AL-LAIL
93 - ADH-DHUHA
94 - ASY-SYARH
95 - AT-TIIN
96 - AL-'ALAQ
97 - AL-QADR
98 - AL-BAYYINAH
99 - AZ-ZALZALAH
100 - AL-'AADIYAAT
101 - AL-QAARI'AH
102 - AT-TAKAATHUR
103 - AL-'ASR
104 - AL-HUMAZAH
105 - AL-FIIL
106 - QURAISY
107 - AL-MAA'UUN
108 - AL-KAUTHAR
109 - AL-KAAFIRUUN
110 - AN-NASR
111 - AL-MASAD
112 - AL-IKHLAAS
113 - AL-FALAQ
114 - AN-NAAS
MALAY

88 - AL-GHAASYIYAH

 

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

 
1Sudahkah sampai kepadamu (wahai Muhammad) perihal hari kiamat yang huru-haranya meliputi?
 
2Muka (orang-orang yang kafir) pada hari itu tunduk kerana merasa hina,
 
3Mereka menjalankan kerja yang berat lagi berpenat lelah,
 
4Mereka tetap menderita bakaran Neraka yang amat panas (membakar), -
 
5Mereka diberi minum dari mata air yang menggelegak panasnya.
 
6Tiada makanan bagi mereka (di situ) selain dari pokok-pokok yang berduri,
 
7Yang tidak menggemukkan dan tidak pula dapat menghilangkan sedikit kelaparan pun.
 
8(Sebaliknya) muka (orang-orang yang beriman) pada hari itu berseri-seri,
 
9Berpuas hati dengan balasan amal usahanya (yang baik yang telah dikerjakannya di dunia), -
 
10(Mereka tinggal menetap) di dalam Syurga tinggi (tempat kedudukannya darjatnya),
 
11Mereka tidak mendengar di situ sebarang perkataan yang sia-sia,
 
12Di dalam Syurga itu ada mata air yang mengalir,
 
13Di situ juga ada pelamin-pelamin (berhias) yang tinggi (tempatnya),
 
14Dan piala-piala minuman yang disediakan (untuk mereka),
 
15Dan bantal-bantal yang teratur (untuk mereka berbaring atau bersandar),
 
16Serta hamparan-hamparan yang terbentang.
 
17(Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat) tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta bagaimana ia diciptakan?
 
18Dan keadaan langit bagaimana ia ditinggikan binaannya.?
 
19Dan keadaan gunung-ganang bagaimana ia ditegakkan?
 
20Dan keadaan bumi bagaimana ia dihamparkan?
 
21Oleh itu berikanlah sahaja peringatan (wahai Muhammad, kepada manusia dan janganlah berdukacita kiranya ada yang menolaknya), kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang Rasul pemberi ingatan;
 
22Bukanlah engkau seorang yang berkuasa memaksa mereka (menerima ajaran Islam yang engkau sampaikan itu).
 
23Akan tetapi sesiapa yang berpaling (dari kebenaran) serta dia kufur ingkar;
 
24Maka Allah akan menyeksanya dengan azab seksa yang sebesar-besarnya.
 
25Sesungguhnya kepada Kamilah kembalinya mereka,
 
26Selain dari itu, sesungguhnya tanggungan Kamilah soal menghitung amal mereka.