___Translations___

_Quran?_

_Gadgets_

_Search_

_Links_

_Contribute_

_Note_

1 - AL-FAATIHAH
2 - AL-BAQARAH
3 - A-LI'IMRAAN
4 - AN-NISAA'
5 - AL-MAAIDAH
6 - AL-AN'AAM
7 - AL-A'RAAF
8 - AL-ANFAAL
9 - AT-TAUBAH
10 - YUNUS
11 - HUD
12 - YUSUF
13 - AR-RA'D
14 - IBRAHIM
15 - AL-HIJR
16 - AL-NAHL
17 - AL-ISRAA'
18 - AL-KAHFI
19 - MARYAM
20 - TAHA
21 - AL-ANBIYAA'
22 - AL-HAJJ
23 - AL-MU'MINUUN
24 - AN-NUUR
25 - AL-FURQAAN
26 - ASY-SYU'ARAA'
27 - AN-NAML
28 - AL-QASAS
29 - AL-'ANKABUUT
30 - AR-RUUM
31 - LUQMAN
32 - AS-SAJDAH
33 - AL-AHZAAB
34 - SABA'
35 - FAATIR
36 - YAA SIIN
37 - AS-SAAFFAAT
38 - SAAD
39 - AZ-ZUMAR
40 - GHAAFIR
41 - FUSSILAT
42 - ASY-SYUURA
43 - AZ-ZUKHRUF
44 - AD-DUKHAAN
45 - AL-JAATHIYAH
46 - AL-AHQAAF
47 - MUHAMMAD
48 - AL-FATH
49 - AL-HUJURAAT
50 - QAAF
51 - AZ-ZAARIYAAT
52 - AT-TUUR
53 - AN-NAJM
54 - AL-QAMAR
55 - AR-RAHMAAN
56 - AL-WAAQI'AH
57 - AL-HADIID
58 - AL-MUJAADALAH
59 - AL-HASYR
60 - AL-MUMTAHANAH
61 - AS-SAFF
62 - AL-JUMU'AH
63 - AL-MUNAAFIQUUN
64 - AT-TAGHAABUN
65 - AT-TALAAQ
66 - AT-TAHRIIM
67 - AL-MULK
68 - AL-QALAM
69 - AL-HAAQQAH
70 - AL-MA'AARIJ
71 - NUH
72 - AL-JINN
73 - AL-MUZZAMMIL
74 - AL-MUDDATHTHIR
75 - AL-QIAAMAH
76 - AL-INSAAN
77 - AL-MURSALAAT
78 - AN-NABA'
79 - AN-NAAZI'AAT
80 - 'ABASA
81 - AT-TAKWIIR
82 - AL-INFITAAR
83 - AL-MUTAFFIFIIN
84 - AL-INSYIQAAQ
85 - AL-BURUUJ
86 - AT-TAARIQ
87 - AL-A'LAA
88 - AL-GHAASYIYAH
89 - AL-FAJR
90 - AL-BALAD
91 - ASY-SYAMS
92 - AL-LAIL
93 - ADH-DHUHA
94 - ASY-SYARH
95 - AT-TIIN
96 - AL-'ALAQ
97 - AL-QADR
98 - AL-BAYYINAH
99 - AZ-ZALZALAH
100 - AL-'AADIYAAT
101 - AL-QAARI'AH
102 - AT-TAKAATHUR
103 - AL-'ASR
104 - AL-HUMAZAH
105 - AL-FIIL
106 - QURAISY
107 - AL-MAA'UUN
108 - AL-KAUTHAR
109 - AL-KAAFIRUUN
110 - AN-NASR
111 - AL-MASAD
112 - AL-IKHLAAS
113 - AL-FALAQ
114 - AN-NAAS
MALAY

80 - 'ABASA

 

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

 
1Dia memasamkan muka dan berpaling,
 
2Kerana dia didatangi orang buta.
 
3Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui (tujuannya, wahai Muhammad)? Barangkali dia mahu membersihkan hatinya (dengan pelajaran agama yang didapatinya daripadamu)! -
 
4Ataupun dia mahu mendapat peringatan, supaya peringatan itu memberi manfaat kepadanya.
 
5Adapun orang yang merasa keadaannya telah cukup, tidak berhajat lagi (kepada ajaran Al-Quran),
 
6Maka engkau bersungguh-sungguh melayaninya.
 
7Padahal engkau tidak bersalah kalau dia tidak mahu membersihkan dirinya (dari keingkarannya).
 
8Adapun orang yang segera datang kepadamu,
 
9Dengan perasaan takutnya (melanggar perintah-perintah Allah);
 
10Maka engkau berlengah-lengah melayaninya.
 
11Janganlah melakukan lagi yang sedemikian itu! Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran adalah pengajaran dan peringatan (yang mencukupi).
 
12Maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah dia mengambil peringatan daripadanya.
 
13(Ayat-ayat Suci itu tersimpan) dalam naskhah-naskhah yang dimuliakan;
 
14Yang tinggi darjatnya, lagi suci (dari segala gangguan);
 
15(Terpelihara) di tangan malaikat-malaikat yang menyalinnya dari Luh Mahfuz;
 
16(Malaikat-malaikat) yang mulia, lagi yang berbakti.
 
17Binasalah hendaknya manusia (yang ingkar) itu, betapa besar kekufurannya?
 
18(Tidakkah dia memikirkan) dari apakah dia diciptakan oleh Allah?
 
19Dari air mani diciptakannya, serta dilengkapkan keadaannya dengan persediaan untuk bertanggungjawab;
 
20Kemudian jalan (baik dan jahat), dimudahkan Tuhan kepadanya (untuk menimbang dan mengambil mana satu yang dia pilih);
 
21Kemudian dimatikannya, lalu diperintahkan supaya dia dikuburkan;
 
22Kemudian apabila Allah kehendaki dibangkitkannya (hidup semula).
 
23Janganlah hendaknya dia kufur ingkar lagi! Sebenarnya dia belum menunaikan apa yang diperintahkan kepadanya.
 
24(Kalaulah dia tidak memikirkan asal dan kesudahan dirinya), maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya (bagaimana kami mentadbirkannya):
 
25Sesungguhnya kami telah mencurahkan hujan dengan curahan yang menakjubkan.
 
26Kemudian kami belah-belahkan bumi dengan belahan yang sesuai dengan tumbuh-tumbuhan;
 
27Lalu Kami tumbuhkan pada bumi biji-bijian,
 
28Dan buah anggur serta sayur-sayuran,
 
29Dan zaitun serta pohon-pohon kurma,
 
30Dan taman-taman yang menghijau subur,
 
31Dan berbagai buah-buahan serta bermacam-macam rumput;
 
32Untuk kegunaan kamu dan binatang-binatang ternak kamu.
 
33Kemudian (ingatlah keadaan yang berlaku) apabila datang suara jeritan yang dahsyat;
 
34Pada hari seseorang itu lari dari saudaranya,
 
35Dan ibunya serta bapanya,
 
36Dan isterinya serta anak-anaknya;
 
37Kerana tiap-tiap seorang dari mereka pada hari itu, ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikannya sibuk dengan hal dirinya sahaja.
 
38Muka (orang-orang yang beriman) pada hari itu berseri-seri,
 
39Tertawa, lagi bersuka ria;
 
40Dan muka (orang-orang yang ingkar) pada hari itu penuh berdebu,
 
41Diliputi oleh warna hitam legam dan gelap-gelita.
 
42Mereka itu ialah orang-orang yang kafir, yang derhaka.