Kuran
112 - əl-İxlas
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info