Kuran
111 - Əbu-Ləhəb
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info