Kuran
86 - ət-Tariq
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info