Kuran
71 - Nuh
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info