Kuran
50 - Qaf surəsi
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info