Kuran
47 - Muhəmməd surəsi
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info