Kuran
35 - Fatir
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info