Kuran
20 - Taha
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info