Kuran
19 - Məryəm
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info