Kuran
14 - İbrahim
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info