Kuran
12 - Yusuf
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info