Kuran
11 - Hud
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info