Kuran
10 - Yunus
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info