Kuran
7 - əl-Ə’raf
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info