Kuran
102 - ət-Təkasur
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info