Kuran
3 - Ali-İmran
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info