Çeviriler Sureler
TÜRKÇE, DiYANET MEALi

1 - FÂTİHA SÛRESİ

Bismillahirrahmânirrahîm

 
1Bismillahirrahmânirrahîm
 
2, 3, 4Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur.
 
5(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
 
6, 7Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.
 
 
ReadTheQuran.org