Translations Suras
MALAY

114 - AN-NAAS

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

 
1Katakanlah (wahai Muhammad): Aku berlindung kepada (Allah) Pemelihara sekalian manusia.
 
2Yang Menguasai sekalian manusia,
 
3Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia,
 
4Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam, -
 
5Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, -
 
6(Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia.
 
 
ReadTheQuran.org