Translations Suras
MALAY

112 - AL-IKHLAAS

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

 
1Katakanlah (wahai Muhammad): (Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa.
 
2Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
 
3Dia tiada beranak dan Dia pula tidak diperanakkan
 
4Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya.
 
 
ReadTheQuran.org