Translations Suras
MALAY

111 - AL-MASAD

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

 
1Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah dia bersama;
 
2Hartanya dan segala yang diusahakannya, tidak dapat menolongnya.
 
3Dia akan menderita bakaran api Neraka yang marak menjulang.
 
4Dan juga isterinya, seorang perempuan pemunggah kayu api.
 
5Di lehernya sejenis tali, dari tali-tali yang dipintal.
 
 
ReadTheQuran.org