Translations Suras
MALAY

110 - AN-NASR

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

 
1Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan (semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Mekah);
 
2Dan engkau melihat manusia masuk dalam agama Allah beramai-ramai;
 
3Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadaNya, sesungguhnya Dia amat menerima taubat.
 
 
ReadTheQuran.org