Translations Suras
MALAY

104 - AL-HUMAZAH

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

 
1Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci, pengeji,
 
2Yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya;
 
3Dia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya (dalam dunia ini)!
 
4Tidak! Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam "Al-Hutamah".
 
5Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui, apa dia "Al-Hutamah" itu?
 
6(Al-Hutamah) ialah api Allah yang dinyalakan (dengan perintahNya);
 
7Yang naik menjulang ke hati;
 
8Sesungguhnnya api Neraka itu ditutup rapat atas mereka.
 
9(Mereka terikat di situ) pada batang-batang palang yang melintang panjang.
 
 
ReadTheQuran.org