Translations Suras
MALAY

95 - AT-TIIN

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

 
1Demi buah tiin dan zaitun,
 
2Dan gunung Tursina,
 
3Serta negeri (Mekah) yang aman ini;
 
4Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (dan berkelengkapan sesuai dengan keadaannya).
 
5Kemudian (jika dia panjang umur sehingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan itu), Kami kembalikan dia ke serendah-rendah peringkat orang-orang yang rendah,
 
6Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka beroleh pahala yang tidak putus-putus.
 
7(Jika demikian kekuasaanKu), maka apa pula yang menjadikan engkau seorang pendusta, (berkata tidak benar) mengenai hari pembalasan, sesudah (ternyata dalil-dalil yang membuktikan kekuasaanKu mengadakan hari pembalasan) itu?
 
8Bukankah Allah (yang demikian kekuasaanNya) seadil-adil Hakim?
 
 
ReadTheQuran.org