Translations Suras
MALAY

93 - ADH-DHUHA

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

 
1Demi waktu Dhuha;
 
2Dan malam apabila ia sunyi-sepi;
 
3(Bahawa) Tuhanmu (wahai Muhammad) tidak meninggalkanmu dan Dia tidak benci (kepadamu, sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik).
 
4Dan sesungguhnya kesudahan keaadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya.
 
5Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu (kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat) sehingga engkau reda (berpuas hati).
 
6Bukankah Dia mendapati engkau yatim piatu, lalu Dia memberikan perlindungan?
 
7Dan didapatiNya engkau mencari-cari (jalan yang benar), lalu Dia memberikan hidayat petunjuk (dengan wahyu Al-Quran)?
 
8Dan didapatiNya engkau miskin, lalu Dia memberikan kekayaan?
 
9Oleh itu, adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya,
 
10Adapun orang yang meminta (bantuan pimpinan) maka janganlah engkau tengking herdik;
 
11Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan (dan zahirkan) sebagai bersyukur kepadaNya.
 
 
ReadTheQuran.org