Translations Suras
MALAY

90 - AL-BALAD

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

 
1Aku bersumpah dengan negeri (Mekah) ini;
 
2Sedang engkau (wahai Muhammad) tinggal di negeri ini (sentiasa ditindas),
 
3Demi manusia yang melahirkan zuriat dan zuriat yang dilahirkannya;
 
4Sesungguhnya Kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran (jasmani dan rohaninya);
 
5Patutkah manusia yang demikian keadaannya (terpedaya dengan kekuasaan yang ada padanya dan) menyangka bahawa tidak ada sesiapapun yang dapat mengatasi kekuasaannya (dan menyeksakannya)?
 
6Manusia yang demikian keadaannya (tidaklah patut dia bermegah-megah dengan kekayaannya dan) berkata: Aku telah habiskan harta benda yang banyak (dalam usaha menegakkan nama dan bangsa).
 
7Adakah dia menyangka bahawa tidak ada sesiapapun yang melihatnya (dan mengetahui tujuannya menghabiskan harta bendanya itu?
 
8(Mengapa manusia terpedaya dan bermegah-megah?) Tidakkah Kami telah menjadikan baginya: Dua mata (untuk dia memerhatikan kekuasaan dan kekayaan Kami?)
 
9Dan lidah serta dua bibir (untuk dia menyempurnakan sebahagian besar dari hajat-hajatnya)?
 
10Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, (jalan kebaikan untuk dijalaninya, dan jalan kejahatan untuk dijauhi)?
 
11Dalam pada itu manusia tidak (memilih jalan kebaikan) merempuh masuk mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan;
 
12Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui: Apa dia amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan itu?
 
13(Di antara amal-amal itu bagi orang yang mampu) ialah: Memerdekakan hamba abdi;
 
14Atau memberi makan pada hari kelaparan -
 
15Kepada anak yatim dari kaum kerabat,
 
16Atau kepada orang miskin yang terlantar di atas tanah.
 
17Selain dari (tidak mengerjakan amal-amal) itu, dia (tidak pula) menjadi dari orang-orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan sabar serta berpesan-pesan dengan kasih sayang.
 
18(Ketahuilah! Bahawa orang-orang yang beriman serta berusaha mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Tuhan), merekalah golongan pihak kanan (yang akan beroleh Syurga).
 
19Dan (sebaliknya) orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Kami, merekalah golongan pihak kiri. -
 
20Mereka ditimpakan (azab seksa) Neraka yang ditutup rapat (supaya kuat bakarannya).
 
 
ReadTheQuran.org