Translations Suras
MALAY

87 - AL-A'LAA

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

 
1Bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi (dari segala sifat-sifat kekurangan),
 
2Yang telah menciptakan (sekalian makhlukNya) serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya;
 
3Dan Yang telah mengatur (keadaan makhluk-makhlukNya) serta memberikan hidayat petunjuk (ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya);
 
4Dan Yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang-binatang ternak,
 
5Kemudian Dia menjadikan (tumbuh-tumbuhan yang menghijau) itu kering (berubah warnanya) kehitam-hitaman.
 
6Kami sentiasa menjadikan engkau (wahai Muhammad) dapat membaca (Al-Quran yang diturunkan kepadamu dengan perantaraan jibril), sehingga engkau (menghafaznya dan) tidak lupa,
 
7Kecuali apa yang dikehendaki Allah engkau lupakan. Sesungguhnya Dia mengetahui (segala keadaan yang patut berlaku), yang nyata dan yang tersembunyi.
 
8Dan Kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk (melaksanakan segala perkara) agama yang mudah diterima oleh akal yang sihat.
 
9Oleh itu berilah peringatan (kepada umat manusia dengan ajaran Al-Quran), kalau-kalau peringatan itu berguna (dan sudah tentu berguna);
 
10Kerana orang yang takut (melanggar perintah Allah) akan menerima peringatan itu;
 
11Dan (sebaliknya) orang yang sangat celaka akan menjauhinya,
 
12Dialah orang yang akan menderita bakaran Neraka yang amat besar (azab seksanya),
 
13Selain dari itu, dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup senang.
 
14Sesungguhnya berjayalah orang yang setelah menerima peringatan itu berusaha membersihkan dirinya (dengan taat dan amal yang soleh),
 
15Dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya serta mangerjakan sembahyang (dengan khusyuk).
 
16(Tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian), bahkan kamu utamakan kehidupan dunia;
 
17Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal.
 
18Sesungguhnya (keterangan-keterangan yang dinyatakan) ini ada (disebutkan) di dalam Kitab-kitab yang terdahulu, -
 
19Iaitu Kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa.
 
 
ReadTheQuran.org