Translations Suras
MALAY

77 - AL-MURSALAAT

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

 
1Demi (makhluk-makhluk) yang dihantarkan berturut-turut (menjalankan tugasnya),
 
2Juga yang merempuh mara dengan sekencang-kencangnya,
 
3Dan demi (makhluk-makhluk) yang menyebarkan (pengajaran dan peringatan) dengan sebaran yang sesungguh-sungguhnya,
 
4Serta yang memisahkan (antara yang benar dengan yang salah) dengan pemisahan yang sejelas-jelasnya,
 
5Lalu menyampaikan pengajaran dan peringatan (kepada manusia),
 
6Untuk menghapuskan kesalahan orang-orang yang bertaubat serta memperbaiki keadaan dirinya dan untuk menakutkan orang-orang yang ingkar (derhaka);
 
7(Sumpah demi sumpah) sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu tetap berlaku.
 
8Oleh itu, apabila bintang-bintang (binasa dan) hilang lenyap;
 
9Dan apabila langit terbelah;
 
10Dan apabila gunung-ganang hancur lebur berterbangan;
 
11Dan apabila Rasul-rasul ditentukan waktunya untuk dipanggil menjadi saksi terhadap umatnya, (maka sudah tentu manusia akan menerima balasan masing-masing).
 
12(Jika ditanya): Ke hari yang manakah (perkara-perkara yang besar) itu ditangguhkan?
 
13(Jawabnya): Ke hari pemutusan hukum.
 
14Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pemutusan hukum itu?
 
15Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (apa yang dijanjikan oleh Rasulnya)!
 
16Bukankah Kami telah binasakan orang-orang dahulu (yang ingkar derhaka, seperti kaum Nabi Nuh, Aad dan Thamud)?
 
17Kemudian kami akan iringi mereka dengan (membinasakan orang-orang yang ingkar derhaka, dari) kaum-kaum yang datang kemudian.
 
18Demikian cara kami lakukan terhadap sesiapa yang berdosa.
 
19Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (apa yang Kami janjikan)!
 
20Bukankah Kami telah menciptakan kamu dari air (benih) yang sedikit dipandang orang?
 
21Lalu Kami jadikan air (benih) itu pada tempat penetapan yang kukuh,
 
22Hingga ke suatu masa yang termaklum?
 
23Serta Kami tentukan (keadaannya), maka Kamilah sebaik-baik yang berkuasa menentukan dan melakukan (tiap-tiap sesuatu)!
 
24Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (kekuasaan Kami)!
 
25Bukankah Kami telah menjadikan bumi (sebagai tempat) penampung dan penghimpun (penduduknya)? -
 
26Yang hidup dan yang mati?
 
27Dan Kami telah jadikan di bumi: Gunung-ganang yang menetapnya, yang tinggi menjulang; dan Kami telah memberi minum kepada kamu air yang tawar lagi memuaskan dahaga?
 
28Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (nikmat-nikmat pemberian Kami)!
 
29(Dikatakan kepada mereka semasa ditimpakan dengan azab): Pergilah kepada azab yang dahulu kamu mendustakannya.
 
30Pergilah kamu kepada naungan (asap Neraka) yang bercabang tiga, -
 
31Yang tidak dapat dijadikan naungan dan tidak dapat memberikan sebarang lindungan dari julangan api Neraka.
 
32Sesungguhnya Neraka itu melemparkan bunga api, (yang besarnya) seperti bangunan besar,
 
33(Banyaknya dan warnanya) bunga api itu seolah-olah rombongan unta kuning.
 
34Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (keadaan yang demikian).
 
35Inilah hari mereka tidak dapat berkata-kata, (kerana masing-masing terpinga-pinga ketakutan),
 
36Dan tidak pula diizinkan mereka bercakap, maka mereka tidak dapat meminta maaf.
 
37Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (hari akhirat)!
 
38Inilah hari pemutusan hukum (yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah). Kami himpunkan kamu bersama orang-orang yang terdahulu (dari kamu).
 
39Oleh itu, kalau kamu ada sebarang tipu-helah melepaskan diri, maka cubalah kamu lakukan terhadap azabKu.
 
40Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (apa yang telah dijanjikan oleh Allah)!
 
41Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat teduh (yang dipenuhi pelbagai nikmat) dan yang berdekatan dengan mata air-mata air (yang mengalir), -
 
42Serta menikmati buah-buahan dari segala jenis yang mereka ingini.
 
43(Pada ketika itu dikatakan kepada mereka): Makanlah dan minumlah kamu dengan lazatnya, disebabkan apa yang kamu telah kerjakan.
 
44Sesungguhnya, demikianlah Kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan amal-amal yang baik.
 
45Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (nikmat-nikmat Syurga)!
 
46Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (wahai orang-orang yang ingkar derhaka) sementara waktu hidup, (kemudian kamu akan menghadapi bahaya), kerana sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.
 
47Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (amaran Allah), -
 
48Dan apabila dikatakan kepada mereka (yang ingkar): Taatlah dan kerjakanlah sembahyang, mereka enggan mengerjakannya.
 
49Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (perintah-perintah Allah dan laranganNya)!
 
50(Kalau mereka tidak juga mahu beriman kepada keterangan-keterangan yang tersebut) maka kepada perkataan yang mana lagi, sesudah itu, mereka mahu beriman?
 
 
ReadTheQuran.org