Translations Suras
MALAY

74 - AL-MUDDATHTHIR

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

 
1Wahai orang yang berselimut!
 
2Bangunlah serta berilah peringatan dan amaran (kepada umat manusia).
 
3Dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesaranNya!
 
4Dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan.
 
5Dan segala kejahatan, maka hendaklah engkau jauhi.
 
6Dan janganlah engkau memberi (sesuatu, dengan tujuan hendak) mendapat lebih banyak daripadanya.
 
7Dan bagi (menjalankan perintah) Tuhanmu, maka hendaklah engkau bersabar (terhadap tentangan musuh)!
 
8Kerana apabila telah ditiup sangkakala,
 
9Maka saat yang demikian adalah saat (berlakunya) hari yang sukar -
 
10Kepada orang-orang kafir, lagi tidak mudah (mengelak azabnya).
 
11(Jangan engkau bimbang wahai Muhammad) biarkanlah Aku sahaja membalas orang (yang menentangmu) yang Aku ciptakan dia (dalam keadaan) seorang diri (tidak berharta dan anak pinak),
 
12Dan Aku jadikan baginya harta kekayaan yang banyak,
 
13Serta anak pinak (yang ramai), yang sentiasa ada di sisinya.
 
14Dan Aku mudahkan baginya (mendapat kekayaan dan kekuasaan) dengan semudah-mudahnya.
 
15Kemudian dia ingin sangat, supaya Aku tambahi lagi;
 
16Tidak sekali-kali (akan ditambahi)! Kerana sesungguhnya dia menentang dengan degilnya akan ayat-ayat Kami (Al-Quran, yang disampaikan oleh Rasul Kami).
 
17Aku akan menyeksanya (dengan azab) yang memuncak beratnya.
 
18Kerana sesungguhnya dia telah memikirkan dan mereka-reka berbagai tuduhan terhadap Al-Quran) -
 
19Maka binasalah dia hendaknya! Bagaimanakah dia berani mereka-reka (yang demikian)?
 
20Sekali lagi: Binasalah dia hendaknya! Bagaimana dia berani mereka-reka (tuduhan-tuduhan itu)?
 
21Kemudian dia merenung dan memikirkan (berkali-kali: Jalan-jalan mencaci Al-Quran, tetapi dia gagal);
 
22Setelah itu dia memasamkan mukanya serta dia bertambah masam berkerut;
 
23Kemudian dia berpaling (dari kebenaran) dan berlaku sombong angkuh,
 
24Serta dia berkata: (Al-Quran) ini tidak lain hanyalah sihir yang dituntut serta dipelajari (dari ahli-ahlinya);
 
25Ini tidak lain hanyalah kata-kata (rekaan) manusia!
 
26(Disebabkan kekufurannya itu) Aku akan masukkan dia ke dalam Neraka Saqar.
 
27Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan Neraka Saqar itu?
 
28Ia membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan sisa dan tidak membiarkannya (binasa terus)
 
29Ia terus-menerus membakar kulit manusia!
 
30Pengawal dan penjaganya adalah sembilan belas (malaikat).
 
31Dan (ketahuilah bahawa hikmat) Kami tidak menjadikan pengawal-pengawal Neraka itu melainkan (dari kalangan) malaikat, (kerana merekalah sekuat-kuat dan sebenar-benar makhluk yang menjalankan perintah Kami) dan (hikmat) Kami tidak menerangkan bilangan mereka melainkan dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan kesengsaraan orang-orang kafir itu, supaya orang-orang yang diberi Kitab (Yahudi dan Nasrani) boleh percaya dengan yakin (akan kebenaran Al-Quran) dan supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya dan juga supaya orang-orang yang diberi Kitab dan orang-orang yang beriman itu tidak ragu-ragu (tentang kebenaran keterangan itu) dan (sebaliknya) supaya orang-orang (munafik) yang ada penyakit (ragu-ragu) dalam hatinya dan orang-orang kafir berkata: Apakah yang di maksudkan oleh Allah dengan menyebutkan bilangan ganjil ini? Demikianlah Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya) dan memberi hidayat petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya) dan tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan Dialah sahaja. Dan (ingatlah, segala yang diterangkan berkenaan dengan) Neraka itu tidak lain hanyalah menjadi peringatan bagi manusia.
 
32Sebenarnya! Demi bulan,
 
33Dan malam apabila ia balik melenyapkan diri,
 
34Dan waktu subuh apabila ia terang-benderang,
 
35Sesungguhnya Neraka Saqar itu adalah salah satu (malapetaka) yang amat besar,
 
36Yang menjadi amaran bagi umat manusia,
 
37(Iaitu) bagi sesiapa di antara kamu yang mahu maju (dalam mengerjakan kebaikan) atau yang mahu mundur (daripada mengerjakannya).
 
38Tiap-tiap diri terikat, tidak terlepas daripada (balasan buruk bagi amal jahat) yang dikerjakannya,
 
39Kecuali puak Kanan,
 
40(Mereka ditempatkan) di dalam Syurga (yang penuh nikmat), mereka bertanya-tanya,
 
41Tentang (tempat tinggal) orang-orang yang bersalah,
 
42(Setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata): Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (Neraka) Saqar?
 
43Orang-orang yang bersalah itu menjawab: Kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang;
 
44Dan kami tidak pernah memberi makan orang-orang miskin;
 
45Dan kami dahulu selalu mengambil bahagian memperkatakan perkara yang salah, bersama-sama orang-orang yang memperkatakannya;
 
46Dan kami sentiasa mendustakan hari pembalasan,
 
47Sehinggalah kami didatangi oleh perkara yang tetap diyakini.
 
48Maka tidak akan berguna kepada mereka sebarang syafaat pertolongan (kalaulah ditakdirkan ada) sesiapa yang boleh memberikan syafaat itu.
 
49(Kalau demikianlah halnya orang-orang yang bersalah), maka mengapa mereka berpaling lari dari peringatan (Al-Quran) ?
 
50Seolah-olah mereka sekawan keldai liar yang lari,
 
51Melarikan diri (ketakutan) dari singa!
 
52(Mereka tidak merasa cukup dengan peringatan itu) bahkan tiap-tiap seorang di antaranya mahu supaya diberi kepadanya lembaran surat yang terbuka (yang diturunkan dari langit untuk dibaca oleh mereka sendiri).
 
53Sebenarnya! (Bukan kerana kemahuan mereka tidak berhasil), bahkan mereka (tidak percaya dan) tidak takut akan hari akhirat.
 
54Ketahuilah! Sesungguhnya Al-Quran itu adalah satu peringatan (yang sangat besar pengajarannya);
 
55Oleh itu sesiapa yang mahu (beringat) dapatlah dia mengambil peringatan daripadanya.
 
56Dan (dalam pada itu) tiadalah mereka dapat beringat melainkan jika dikehendaki Allah; Dialah Tuhan yang berhak dipatuhi perintahNya dan Dialah jua yang berhak memberi keampunan (kepada orang-orang yang beriman dan taat).
 
 
ReadTheQuran.org