Translations Suras
MALAY

70 - AL-MA'AARIJ

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

 
1Salah seorang (dari kalangan orang-orang kafir Mekah, secara mengejek-ejek) meminta kedatangan azab yang (dijanjikan) akan berlaku,
 
2Azab yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, yang tidak ada sesiapapun dapat menolak kedatangannya -
 
3Dari Allah yang menguasai tempat-tempat turun naik -
 
4Yang dilalui oleh malaikat-malaikat dan Jibril ke pusat pemerintahanNya (untuk menerima dan menyempurnakan tugas masing-masing, terutama) pada satu masa yang adalah tempohnya (dirasai oleh orang-orang yang bersalah) sungguh panjang, (kerana banyak hitungan hisab dan berat soal jawabnya).
 
5Maka bersabarlah (wahai Muhammad terhadap ejekan golongan yang kafir itu), dengan cara kesabaran yang sebaik-baiknya.
 
6Sebenarnya mereka memandang azab itu jauh (daripada berlaku),
 
7Sedang Kami memandangnya dekat, (tetap akan berlaku),
 
8(Iaitu) pada hari langit menjadi seperti tembaga cair,
 
9Dan gunung-ganang pula menjadi seperti bulu (yang berterbangan)
 
10Dan sahabat karib tidak bertanyakan hal sahabat karibnya, (kerana tiap-tiap seorang sibuk memikirkan hal keadaannya sendiri),
 
11Padahal masing-masing diberi melihat setengahnya yang lain; (pada saat yang demikian) orang yang kafir suka kiranya dapat menebus dirinya dari azab itu dengan anak-anaknya sendiri,
 
12Dan isteri serta saudaranya,
 
13Dan kaum kerabatnya yang melindunginya,
 
14Dan juga sekalian makhluk yang ada di bumi - kemudian (diharapkannya) tebusan itu dapat menyelamatkannya.
 
15Tidak sekali-kali (sebagaimana yang diharapkannya)! Sesungguhnya Neraka (yang disediakan baginya) tetap menjulang-julang apinya,
 
16(Membakar serta) menggugurkan kulit ubun-ubun dan anggota anggota tubuh badan,
 
17Neraka itu juga memanggil dan menarik orang yang membelakangi serta berpaling (dari kebenaran),
 
18Dan yang mengumpulkan harta kekayaan lalu menyimpannya (dengan tidak membayar zakatnya).
 
19Sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah (lagi bakhil kedekut); -
 
20Apabila dia ditimpa kesusahan, dia sangat resah gelisah;
 
21Dan apabila dia beroleh kesenangan, dia sangat bakhil kedekut;
 
22Kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang -
 
23Iaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyangnya;
 
24Dan mereka (yang menentukan bahagian) pada harta-hartanya, menjadi hak yang termaklum -
 
25Bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta);
 
26Dan mereka yang percayakan hari pembalasan (dengan mengerjakan amal-amal yang soleh sebagai buktinya);
 
27Dan mereka yang cemas takut daripada ditimpa azab Tuhannya, -
 
28Kerana sesungguhnya azab Tuhan mereka, tidak patut (bagi seseorangpun) merasa aman terhadapnya;
 
29Dan mereka yang menjaga kehormatannya, -
 
30Kecuali kepada isterinya atau kepada hambanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela;
 
31Kemudian sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas;
 
32Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya;
 
33Dan mereka yang memberikan keterangan dengan benar lagi adil (semasa mereka menjadi saksi);
 
34Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya;
 
35Mereka (yang demikian sifatnya) ditempatkan di dalam Syurga dengan diberikan penghormatan.
 
36Maka apakah yang menyebabkan orang-orang kafir, yang menentangmu (wahai Muhammad) datang berkejaran ke sisimu -
 
37(Sambil mereka) berkumpul berpuak-puak di sebelah kanan dan di sebelah kirimu.
 
38Patutkah tiap-tiap seorang dari mereka berharap supaya dimasukkan ke dalam Syurga yang penuh nikmat (sedang dia tidak beriman)?
 
39Tidak sekali-kali! (Mereka yang kufur ingkar tidak akan dapat memasukinya). Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari apa yang mereka sedia mengetahuinya.
 
40Maka Aku bersumpah dengan (kebesaranKu) Tuhan yang menguasai (seluruh alam, meliputi) tempat-tempat terbit (matahari dan bulan bintang) dan tempat-tempat tenggelamnya, - sesungguhnya Kami berkuasa -
 
41(Membinasakan mereka, serta) menggantikan mereka dengan makhluk-makluk yang lebih baik dari mereka dan Kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan atau dilemahkan.
 
42Oleh itu, biarkanlah mereka (wahai Muhammad) tenggelam dalam kesesatannya dan leka bermain-main (dalam dunianya), sehingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka (untuk menerima balasan)! -
 
43Iaitu hari mereka segera keluar dari kubur masing-masing menuju (ke Padang Mahsyar) dengan keadaan seolah-olah mereka berkejaran ke (tempat) berhala-berhala (yang mereka sembah dahulu),
 
44Sambil pandangan mereka tunduk, serta mereka diliputi kehinaan; itulah hari yang telah dijanjikan kepada mereka.
 
 
ReadTheQuran.org