Translations Suras
BAHASA INDONESIA

113 - AL-FALAQ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

 
1Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai subuh,
 
2dari kejahatan makhluk-Nya,
 
3dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
 
4dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul,
 
5dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki".
 
 
ReadTheQuran.org