Translations Suras
BAHASA INDONESIA

99 - AZ-ZALZALAH

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

 
1Apabila bumi diguncangkan dengan guncangannya (yang dahsyat),
 
2dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung) nya,
 
3dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (jadi begini)?",
 
4pada hari itu bumi menceritakan beritanya,
 
5karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya.
 
6Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka.
 
7Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya.
 
8Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula.
 
 
ReadTheQuran.org