Translations Suras
BAHASA INDONESIA

85 - AL-BURUUJ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

 
1Demi langit yang mempunyai gugusan bintang,
 
2dan hari yang dijanjikan,
 
3dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.
 
4Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit.
 
5yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar,
 
6ketika mereka duduk di sekitarnya,
 
7sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.
 
8Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji,
 
9Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.
 
10Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab Jahanam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.
 
11Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar.
 
12Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.
 
13Sesungguhnya Dia-lah Yang menciptakan (makhluk) dari permulaan dan menghidupkannya (kembali).
 
14Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih,
 
15yang mempunyai Arasy lagi Maha Mulia,
 
16Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.
 
17Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang,
 
18(yaitu kaum) Firaun dan (kaum) Tsamud?
 
19Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan,
 
20padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.
 
21Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Qur'an yang mulia,
 
22yang (tersimpan) dalam Lohmahfuz.
 
 
ReadTheQuran.org