Translations Suras
BAHASA INDONESIA

82 - AL-INFITAAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

 
1Apabila langit terbelah,
 
2dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan,
 
3dan apabila lautan dijadikan meluap,
 
4dan apabila kuburan-kuburan dibongkar,
 
5maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
 
6Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah.
 
7Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang,
 
8dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuh-mu.
 
9Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.
 
10Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu),
 
11yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu),
 
12mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
 
13Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan,
 
14dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.
 
15Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
 
16Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.
 
17Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
 
18Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
 
19(Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
 
 
ReadTheQuran.org