Translations Suras
BAHASA INDONESIA

81 - AT-TAKWIIR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

 
1Apabila matahari digulung,
 
2dan apabila bintang-bintang berjatuhan,
 
3dan apabila gunung-gunung dihancurkan,
 
4dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak diperdulikan),
 
5dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan,
 
6dan apabila lautan dipanaskan,
 
7dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh),
 
8apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,
 
9karena dosa apakah dia dibunuh,
 
10dan apabila catatan-catatan (amal perbuatan manusia) dibuka,
 
11dan apabila langit dilenyapkan,
 
12dan apabila neraka Jahim dinyalakan,
 
13dan apabila surga didekatkan,
 
14maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
 
15Sungguh, Aku bersumpah dengan bintang-bintang,
 
16yang beredar dan terbenam,
 
17demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya,
 
18dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing,
 
19sesungguhnya Al Qur'an itu benar-benar firman (Allah yang dibawa oleh) utusan yang mulia (Jibril),
 
20yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang mempunyai Arasy,
 
21yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya.
 
22Dan temanmu (Muhammad) itu bukanlah sekali-kali orang yang gila.
 
23Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang.
 
24Dan Dia (Muhammad) bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib.
 
25Dan Al Qur'an itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk,
 
26maka ke manakah kamu akan pergi?
 
27Al Qur'an itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam,
 
28(yaitu) bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.
 
29Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.
 
 
ReadTheQuran.org