Translations Suras
BAHASA INDONESIA

77 - AL-MURSALAAT

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

 
1Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan,
 
2dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan kencangnya,
 
3dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya,
 
4dan (malaikat-malaikat) yang membedakan (antara yang hak dan yang batil) dengan sejelas-jelasnya,
 
5dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu,
 
6untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan,
 
7sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.
 
8Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan,
 
9dan apabila langit telah dibelah,
 
10dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu,
 
11dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu (mereka).
 
12(Niscaya dikatakan kepada mereka:) "Sampai hari apakah ditangguhkan (mengazab orang-orang kafir itu)?"
 
13Sampai hari keputusan.
 
14Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?
 
15Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
 
16Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu?
 
17Lalu Kami iringkan (azab Kami terhadap) mereka dengan (mengazab) orang-orang yang datang kemudian.
 
18Demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.
 
19Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
 
20Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina?,
 
21Kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (rahim),
 
22sampai waktu yang ditentukan,
 
23lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan.
 
24Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
 
25Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul,
 
26Orang-orang hidup dan orang-orang mati?,
 
27dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air yang tawar?
 
28Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
 
29(Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat): "Pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya.
 
30Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang,
 
31yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka".
 
32Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana,
 
33seolah-olah ia iringan unta yang kuning.
 
34Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
 
35Ini adalah hari, yang mereka tidak dapat berbicara (pada hari itu),
 
36dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka (dapat) minta uzur.
 
37Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
 
38Ini adalah hari keputusan; (pada hari ini) Kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.
 
39Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadap-Ku.
 
40Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
 
41Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan (yang teduh) dan (di sekitar) mata-mata air.
 
42Dan (mendapat) buah-buahan dari (macam-macam) yang mereka ingini.
 
43(Dikatakan kepada mereka): "Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan".
 
44Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
 
45Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
 
46(Dikatakan kepada orang-orang Kafir): "Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (di dunia dalam waktu) yang pendek; sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa".
 
47Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
 
48Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ruku`lah", niscaya mereka tidak mau rukuk.
 
49Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
 
50Maka kepada perkataan apakah selain Al Qur'an ini mereka akan beriman?
 
 
ReadTheQuran.org