Translations Suras
BAHASA INDONESIA

56 - AL-WAAQI'AH

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

 
1Apabila terjadi hari kiamat,
 
2terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan (disangkal).
 
3(Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain),
 
4apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya,
 
5dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya,
 
6maka jadilah dia debu yang beterbangan,
 
7dan kamu menjadi tiga golongan.
 
8Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
 
9Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
 
10Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu (masuk surga).
 
11Mereka itulah orang yang didekatkan (kepada Allah).
 
12Berada dalam surga kenikmatan.
 
13Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,
 
14dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
 
15Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata,
 
16seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan.
 
17Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda,
 
18dengan membawa gelas, cerek dan sloki (piala) berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir,
 
19mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk,
 
20dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih,
 
21dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.
 
22Dan (di dalam surga itu) ada bidadari-bidadari yang bermata jeli,
 
23laksana mutiara yang tersimpan baik.
 
24Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.
 
25Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa,
 
26akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.
 
27Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu.
 
28Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri,
 
29dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya),
 
30dan naungan yang terbentang luas,
 
31dan air yang tercurah,
 
32dan buah-buahan yang banyak,
 
33yang tidak berhenti (buahnya) dan tidak terlarang mengambilnya,
 
34dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.
 
35Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung,
 
36dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan,
 
37penuh cinta lagi sebaya umurnya,
 
38(Kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan,
 
39(yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,
 
40dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
 
41Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu.
 
42Dalam (siksaan) angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih,
 
43dan dalam naungan asap yang hitam.
 
44Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
 
45Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah.
 
46Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
 
47Dan mereka selalu mengatakan: "Apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?,
 
48apakah bapak-bapak kami yang terdahulu (dibangkitkan pula)?"
 
49Katakanlah: "Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian,
 
50benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.
 
51Kemudian sesungguhnya kamu hai orang yang sesat lagi mendustakan,
 
52benar-benar akan memakan pohon Zaqqum,
 
53dan akan memenuhi perutmu dengannya.
 
54Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas.
 
55Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
 
56Itulah hidangan untuk mereka pada hari Pembalasan".
 
57Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan (hari berbangkit)?
 
58Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan.
 
59Kamukah yang menciptakannya, atau Kami kah yang menciptakannya?
 
60Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-kali, tidak dapat dikalahkan,
 
61untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (dalam dunia) dan menciptakan kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
 
62Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)?
 
63Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam?
 
64Kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkannya?
 
65Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia kering dan hancur; maka jadilah kamu heran tercengang.
 
66(Sambil berkata): "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian,
 
67bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa."
 
68Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.
 
69Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkan?
 
70Kalau Kami kehendaki niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?
 
71Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan (dari gosokan-gosokan kayu).
 
72Kamukah yang menjadikan kayu itu atau Kami-kah yang menjadikannya?
 
73Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir.
 
74Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Maha Besar.
 
75Maka Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
 
76Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui,
 
77sesungguhnya Al Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia,
 
78pada kitab yang terpelihara (Lohmahfuz),
 
79tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan.
 
80Diturunkan dari Tuhan semesta alam.
 
81Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al Qur'an ini?,
 
82kamu (mengganti) rezeki (yang Allah berikan) dengan mendustakan (Allah).
 
83Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan,
 
84padahal kamu ketika itu melihat,
 
85dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Tetapi kamu tidak melihat,
 
86maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah)?
 
87Kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya) jika kamu adalah orang-orang yang benar?,
 
88adapun jika dia (orang yang mati) termasuk orang yang didekatkan (kepada Allah),
 
89maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta surga kenikmatan.
 
90Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan,
 
91maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan.
 
92Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan lagi sesat,
 
93maka dia mendapat hidangan air yang mendidih,
 
94dan dibakar di dalam neraka.
 
95Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu keyakinan yang benar.
 
96Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Maha Besar.
 
 
ReadTheQuran.org