Translations Suras
DUTCH

1 - Het Begin (Al-Faatihah)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

 
1In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
 
2Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.
 
3De Barmhartige, de Genadevolle.
 
4Meester van de Dag des Oordeels.
 
5U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp.
 
6Leid ons op het rechte pad,
 
7Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken - niet dat van hen, op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden.
 
 
ReadTheQuran.org