Quran
114 - AN-NAAS
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
<<Suras>>
QuranTranslations.info