Quran
2 - AL-BAQARAH
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
<<Suras>>
QuranTranslations.info