Quran
1 - AL-FAATIHAH
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.
<<Suras>>
QuranTranslations.info