Kuran
31 - Loğman
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
<<Sureler>>
QuranTranslations.info